Podnikateľské zámery

Určite ste sa už ocitli v situácii, kedy by sa Vám hodil dobrý podnikateľský plán (nielen v hlave, ale na papieri), aby ste uspokojili požiadavku rôznych subjektov.


Nachádzate sa v jednej z nasledovných situácií?

-potrebujete predložiť podnikateľský plán (zámer) investorovi?

-potrebujete zámer vyhovujúci požiadavkám banky, fondu rizikového kapitálu, súkromnému investorovi?

-potrebujete predložiť projekt podľa požiadaviek na získanie grantu z fondov EU?

-potrebujete odprezentovať Váš projekt pred potenciálnym investorom?

Spracovávanie podnikateľských plánov

Pri spracovávaní podnikateľských plánov sa vychádza zo základných údajov, ktoré poskytujú samotní klienti. Tieto sa dopĺňajú o vlastné marketingové a finančné informácie z toho ktorého odvetvia. Poradenstvo sa môže sústrediť aj na určité parciálne časti podnikateľských plánov podľa potreby klienta, či už ide o vypracovanie marketingových štúdií a analýz, alebo len finančných analýz a projekcií.

Vzhľadom na skúsenosti manažmentu firmy dôkladne poznáme požiadavky finančných inštitúcií, ktorým sú neskôr podnikateľské plány predkladané. V prípade záujmu klientov môžu byť podnikateľské plány prezentované pred potenciálnymi investormi. V prípade seriózneho záujmu Vás osobne navštívime vo Vašej spoločnosti, čím ušetríte čas aj peniaze.

Naša flexibilita klientom zaručuje rýchle a efektívne spracovanie podnikateľských plánov, pričom nemusia neustále navštevovať poradenské spoločnosti v ich sídle.

Zakladanie spoločností

- sprostredkovanie prípravy spoločenských zmlúv a podkladov potrebných pre zápis do obchodného registra - zápis do obchodného registra, založenie spoločnosti - výber optimálneho účtovného SW, resp. účtovnej spoločnosti