O nás

Spoločnosť JKL production, s.r.o. vznikla v marci 2006 s cieľom využiť dlhoročné znalosti a skúsenosti participujúcich subjektov a osôb v prospech svojich obchodných partnerov, a to predovšetkým v oblasti marketingu, reklamy, produkcie a poradenstva.
Máme za sebou úspešne zrealizované projekty nielen v SR, ale aj v ČR, Srbsku a Chorvátsku.
Odborná a profesionálna úroveň služieb je podložená predovšetkým personálnym zázemím s bohatými skúsenosťami predovšetkým z oblastí:

- poradenstva pre mestá, obce, podnikateľov
- marketingu a reklamy
- filmovej produkcie
- cestovného ruchu
- komunikácie a vzťahov s klientom
- manažmentu

Rešpektujeme nasledovné základné princípy

- ponuke predchádza dôkladná analýza potrieb klienta
- neponúkame štandartné balíky, presadzujeme individuálny pohľad
- proces poskytovania služby zahŕňa možnosť viacnásobnej kontroly zo strany klienta počas celého procesu realizácie služby
- poskytujeme merateľné výsledky