Neváhajte nás kontaktovať!

JKL production, s.r.o.
Donnerova 717/5
841 04 Bratislava
Tel: 00421 918 531 024, 00421 2 62 52 05 84
Fax: 00421 2 62 52 05 84
E-mail: jkl@jklproduction.eu
www.jklproduction.eu

IČO: 36 286 133
DIČ: 2022147369
IČ DPH: SK 2022147369
č.ú.: 4003365812/7500
ČSOB Bratislava
IBAN: SK43 7500 0000 0040 0336 5812
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
Zapísaná v OR OS BA I., Oddiel: Sro., vl. 39812/B