Investičné príležitosti

Sú situácie, kedy firma aj napriek expanzii pocíti nedostatok kapitálu, hľadá možnosti finančného posilnenia, partnerov, čo vytvára priestor na spoluprácu pri vyhľadávaní investičných príležitostí.

Ponúkame Vám nasledovné služby

-vyhľadávanie možných joint venture a akvizícií podnikov

-vyhľadávanie možností spolufinancovania projektov (banky, leasingové spoločnosti, faktoringové spoločnosti, Venture Capital Fondy aktívne na území SR, Euro Fondy a dotácie štátnych inštitúcií)

-vyhľadanie vhodných nehnuteľností a príprava budúcich priemyselných parkov

-spracovanie projektov (výpočet nákladových a daňových úspor)