Riešime potreby miest a obcí!

Mestám a obciam ponúkame kvalitné služby s merateľným prínosom, hlavne v oblasti poradenstva, súvisiaceho s plnením úloh zabezpečenia verejnoprospešných služieb pre ich obyvateľov, ako aj čerpaním fondov EU.

Ponúkame Vám:

Hľadáte vhodného partnera na dlhodobú spoluprácu?

-ponúkame skúsenosti až z 3 programových období čerpania zdrojov EU

-úspešné projekty nielen v SR, ale j v ČR, Srbsku a Chorvátsku

-uprednostňujeme individuálny prístup a komplexné riešenie potrieb klienta